سبد خرید شما خالی است.
۱۸۶ تصنیف قدیمی

۱۸۶ تصنیف قدیمی
سال انتشار : 1385

به روایت عبدالله دوامی

گردآوری: فرامرز پایور

خواننده: محسن کرامتی

کمانچه: پریسا کاشفی

 

اجرای تمام تصانیف روایت‌شده توسط استاد عبدالله دوامی و آوانگاری شده توسط استاد فرامرز پایور (در ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی. تهران: ماهور، ۱۳۷۵) با صدای محسن کرامتی و به همراه کمانچه‌ی پریسا کاشفی. این مجموعه همه‌ی تصانیف قدیمی را که مهم‌ترین راوی تصانیف قاجار به نسل‌های بعدی منتقل کرده به صورتی حتی الامکان وفادارانه ارائه می‌دهد. موارد معدود انحراف از متن و تغییراتی که ضروری تشخیص داده شده‌اند در دفترچه‌ی سی‌دی آمده‌اند. محسن کرامتی در این اجراها از «میان قطعه‌های سازی» صرف نظر کرده است تا هم به متن آوانگاری شده وفادار باشد و هم از اطناب کلام دوری گزیند.

M. CD 209

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
بیات اصفهان (۱) 1:25 3.27 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (2) 1:23 3.20 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (3) 2:57 6.77 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (4) 2:12 5.06 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (5) 1:46 4.06 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (6) 2:58 6.79 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (7) 1:31 3.51 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (8) 1:48 4.13 MB 1/000 تومان
عشاق (اوج) بیات اصفهان (۹) 2:09 4.96 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (10) 3:30 8.03 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (11) 1:42 3.91 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (12) 2:35 5.92 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (13) 1:57 4.47 MB 1/000 تومان
بیات راجه (۱۴) 1:13 2.79 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (15) 1:29 3.40 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (16) 2:12 5.07 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (17) 2:47 6.38 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (18) 1:57 4.47 MB 1/000 تومان
شوشتری (راز و نیاز) (۱۹) 1:29 3.42 MB 1/000 تومان
بیات اصفهان (20) 1:24 3.23 MB 1/000 تومان
بیداد (همایون) (۲۱) 1:29 3.43 MB 1/000 تومان
همایون (۲۲) 1:39 3.79 MB 1/000 تومان
شوشتری (۲۳) 1:21 3.13 MB 1/000 تومان
شوشتری (24 1:31 3.50 MB 1/000 تومان
شوشتری (25) 1:25 3.26 MB 1/000 تومان
بیداد (همایون) (26) 1:25 3.24 MB 1/000 تومان
شوشتری (27) 1:39 3.78 MB 1/000 تومان
همایون (28) 2:12 5.07 MB 1/000 تومان
شوشتری (29) 1:13 2.82 MB 1/000 تومان
بیداد (همایون) (30) 1:11 2.72 MB 1/000 تومان
بیداد (همایون) (31) 1:08 2.63 MB 1/000 تومان
بیداد (همایون) (32) 2:13 5.08 MB 1/000 تومان
همایون (33) 2:13 5.08 MB 1/000 تومان
شوشتری (34) 1:21 3.09 MB 1/000 تومان
شوشتری (35) 1:42 3.92 MB 1/000 تومان
همایون (36) 1:22 3.15 MB 1/000 تومان
همایون (37) 1:40 3.82 MB 1/000 تومان
شوشتری (38) 0:44 1.69 MB 1/000 تومان
شوشتری (39) 2:11 5.03 MB 1/000 تومان
همایون (40) 0:41 1.59 MB 1/000 تومان
افشاری (۱۵۸) 1:16 2.93 MB 1/000 تومان
افشاری (159) 2:04 4.76 MB 1/000 تومان
افشاری (160) 2:05 4.79 MB 1/000 تومان
افشاری (161) 1:26 3.31 MB 1/000 تومان
افشاری (162) 0:41 1.58 MB 1/000 تومان
افشاری (163) 2:00 4.61 MB 1/000 تومان
افشاری (164) 1:29 3.43 MB 1/000 تومان
افشاری (165) 2:32 5.81 MB 1/000 تومان
افشاری (166) 2:38 6.05 MB 1/000 تومان
افشاری (167) 2:24 5.50 MB 1/000 تومان
افشاری (168) 1:37 3.72 MB 1/000 تومان
افشاری (169) 1:34 3.59 MB 1/000 تومان
افشاری (170) 1:33 3.55 MB 1/000 تومان
افشاری (171) 2:05 4.77 MB 1/000 تومان
افشاری (172) 2:33 5.86 MB 1/000 تومان
افشاری (173) 1:38 3.75 MB 1/000 تومان
افشاری (174) 2:06 4.84 MB 1/000 تومان
افشاری (175) 2:54 6.65 MB 1/000 تومان
افشاری (176) 1:42 3.90 MB 1/000 تومان
افشاری (177) 0:51 1.98 MB 1/000 تومان
افشاری (178) 1:52 4.29 MB 1/000 تومان
دشتی (۹۲) 1:55 4.42 MB 1/000 تومان
دشتی (93) 2:06 4.81 MB 1/000 تومان
دشتی (94) 2:39 6.07 MB 1/000 تومان
دشتی (95) 2:14 5.12 MB 1/000 تومان
دشتی (96) 2:17 5.24 MB 1/000 تومان
دشتی (97) 1:31 3.49 MB 1/000 تومان
دشتی (98) 2:18 5.27 MB 1/000 تومان
دشتی (99) 0:44 1.68 MB 1/000 تومان
دشتی (100) 1:21 3.10 MB 1/000 تومان
دشتی (101) 1:45 4.04 MB 1/000 تومان
دشتی (102) 1:40 3.83 MB 1/000 تومان
دشتی (103) 2:12 5.05 MB 1/000 تومان
دشتی (104) 1:31 3.48 MB 1/000 تومان
دشتی (105) 2:05 4.79 MB 1/000 تومان
دشتی (106) 1:56 4.43 MB 1/000 تومان
دشتی (107) 2:00 4.61 MB 1/000 تومان
دشتی (108) 2:17 5.24 MB 1/000 تومان
دشتی (109) 1:54 4.35 MB 1/000 تومان
ماهور (۵۶) 2:06 4.81 MB 1/000 تومان
ماهور (57) 1:46 4.06 MB 1/000 تومان
ماهور (58) 1:27 3.35 MB 1/000 تومان
ماهور (59) 0:51 1.97 MB 1/000 تومان
عراق (ماهور) (۶۰) 2:40 6.12 MB 1/000 تومان
ماهور (61) 1:59 4.56 MB 1/000 تومان
ماهور (62) 1:27 3.35 MB 1/000 تومان
عراق (ماهور) (63) 1:31 3.50 MB 1/000 تومان
ماهور (64) 1:32 3.54 MB 1/000 تومان
ماهور (65) 3:06 7.10 MB 1/000 تومان
ماهور (66) 2:39 6.07 MB 1/000 تومان
ماهور (67) 2:04 4.75 MB 1/000 تومان
ماهور (68) 1:36 3.69 MB 1/000 تومان
خاوران (ماهور) (۶۹) 1:26 3.30 MB 1/000 تومان
ماهور (70) 1:32 3.54 MB 1/000 تومان
ماهور (71) 3:57 9.07 MB 1/000 تومان
ماهور (72) 2:11 5.02 MB 1/000 تومان
ماهور (73) 1:22 3.13 MB 1/000 تومان
ماهور (74) 1:10 2.68 MB 1/000 تومان
خاوران (ماهور) (75) 1:30 3.45 MB 1/000 تومان
عراق (ماهور) (76) 1:43 3.94 MB 1/000 تومان
عراق (ماهور) 1:14 2.83 MB 1/000 تومان
عراق (ماهور) (77) 1:14 2.83 MB 1/000 تومان
ماهور (78) 1:53 4.32 MB 1/000 تومان
ماهور (79) 1:29 3.40 MB 1/000 تومان
راک (ماهور) (۸۰) 2:22 5.44 MB 1/000 تومان
راک (ماهور) (81) 1:43 3.96 MB 1/000 تومان
ابوعطا (۴۱) 0:56 2.15 MB 1/000 تومان
حجاز (ابوعطا) (۴۲) 2:14 5.13 MB 1/000 تومان
ابوعطا (43) 0:51 1.95 MB 1/000 تومان
ابوعطا (44) 1:30 3.46 MB 1/000 تومان
ابوعطا (45) 1:09 2.64 MB 1/000 تومان
ابوعطا (46) 1:51 4.24 MB 1/000 تومان
ابوعطا (47) 1:57 4.46 MB 1/000 تومان
ابوعطا (48) 0:56 2.16 MB 1/000 تومان
ابوعطا (49) 3:10 7.27 MB 1/000 تومان
ابوعطا (50) 1:36 3.69 MB 1/000 تومان
ابوعطا (51) 1:43 3.93 MB 1/000 تومان
ابوعطا (52) 1:14 2.82 MB 1/000 تومان
ابوعطا (53) 1:38 3.77 MB 1/000 تومان
ابوعطا (54) 2:55 6.71 MB 1/000 تومان
حجاز (ابوعطا) (55) 2:13 5.07 MB 1/000 تومان
سه‌گاه (۱۱۰) 2:02 4.69 MB 1/000 تومان
زابل (سه‌گاه) (۱۱۱) 1:26 3.32 MB 1/000 تومان
مخالف (سه‌گاه) (۱۱۲) 2:07 4.85 MB 1/000 تومان
مخالف (سه‌گاه) (113) 1:00 2.30 MB 1/000 تومان
سه‌گاه (114) 3:07 7.17 MB 1/000 تومان
سه‌گاه (115) 1:07 2.56 MB 1/000 تومان
سه‌گاه (116) 2:29 5.71 MB 1/000 تومان
سه‌گاه (117) 1:34 3.59 MB 1/000 تومان
سه‌گاه (118) 1:41 3.89 MB 1/000 تومان
سه‌گاه (119) 2:06 4.83 MB 1/000 تومان
زابل (سه‌گاه) (120) 1:43 3.95 MB 1/000 تومان
سه‌گاه (121) 0:53 2.05 MB 1/000 تومان
سه‌گاه (122) 2:16 5.21 MB 1/000 تومان
سه‌گاه (123) 3:27 7.91 MB 1/000 تومان
سه‌گاه (124) 2:39 6.07 MB 1/000 تومان
سه‌گاه (125) 1:19 3.03 MB 1/000 تومان
سه‌گاه (126) 1:51 4.24 MB 1/000 تومان
شور (۱۳۶) 1:23 3.19 MB 1/000 تومان
شهناز (شور) (۱۳۷) 2:31 5.77 MB 1/000 تومان
رضوی (شور) (۱۳۸) 3:15 7.47 MB 1/000 تومان
شور (139) 0:51 1.95 MB 1/000 تومان
شور (140) 1:00 2.30 MB 1/000 تومان
شهناز (شور) (141) 1:51 4.27 MB 1/000 تومان
شهناز (شور) (142) 1:33 3.57 MB 1/000 تومان
شور (143) 3:37 8.28 MB 1/000 تومان
شور (144) 1:48 4.14 MB 1/000 تومان
شور (145) 0:58 2.24 MB 1/000 تومان
شور (146) 1:10 2.70 MB 1/000 تومان
شهناز (شور) (147) 2:00 4.61 MB 1/000 تومان
شور (148) 1:44 3.98 MB 1/000 تومان
شور (149) 1:49 4.19 MB 1/000 تومان
شور (150) 2:45 6.31 MB 1/000 تومان
شهناز (شور) (151) 2:30 5.76 MB 1/000 تومان
شور (152) 0:55 2.11 MB 1/000 تومان
شهناز (شور) (153) 1:58 4.50 MB 1/000 تومان
شهناز (شور) (154) 1:19 3.03 MB 1/000 تومان
شهناز (شور) (155) 1:16 2.91 MB 1/000 تومان
شهناز (شور) (156) 1:24 3.21 MB 1/000 تومان
شهناز (شور) (157) 0:42 1.63 MB 1/000 تومان
چهارگاه (۱۲۷) 1:50 4.21 MB 1/000 تومان
چهارگاه (128) 1:08 2.60 MB 1/000 تومان
زابل (چهارگاه) (۱۲۹) 1:28 3.38 MB 1/000 تومان
چهارگاه (130) 2:20 5.35 MB 1/000 تومان
چهارگاه (131) 2:13 5.11 MB 1/000 تومان
چهارگاه (132) 3:09 7.24 MB 1/000 تومان
زابل (چهارگاه) (133) 1:24 3.23 MB 1/000 تومان
چهارگاه (134) 1:56 4.46 MB 1/000 تومان
منصوری (چهارگاه) (۱۳۵) 1:33 3.58 MB 1/000 تومان
بیات ترک (۸۲) 1:27 3.34 MB 1/000 تومان
بیات ترک (83) 1:34 3.62 MB 1/000 تومان
بیات ترک (84) 2:35 5.94 MB 1/000 تومان
مهربانی (بیات ترک) (۸۵) 1:26 3.31 MB 1/000 تومان
بیات ترک (86) 2:20 5.36 MB 1/000 تومان
بیات ترک (87) 2:08 4.88 MB 1/000 تومان
بیات ترک (88) 2:40 6.11 MB 1/000 تومان
بیات ترک (89) 2:05 4.79 MB 1/000 تومان
بیات ترک (90) 1:37 3.71 MB 1/000 تومان
بیات ترک (91) 1:24 3.22 MB 1/000 تومان
رهاب (۱۷۹) 2:33 5.87 MB 1/000 تومان
مسیحی (نوا) (۱۸۰) 2:24 5.51 MB 1/000 تومان
رهاب (181) 0:46 1.78 MB 1/000 تومان
نوا (۱۸۲) 2:10 5.00 MB 1/000 تومان
نوا (183) 2:18 5.27 MB 1/000 تومان
نوا (184) 1:43 3.94 MB 1/000 تومان
نوا (185) 2:36 5.98 MB 1/000 تومان
تخت طاقدیس (نوا) (۱۸۶) 1:02 2.37 MB 1/000 تومان

آثار مشابه