سبد خرید شما خالی است.
بزم دور

بزم دور
سال انتشار : 1394

موسیقی: سعید کردمافی، علی کاظمی

خواننده: مهدی امامی

 

آلبوم پیش رو حاصل نشست های موسیقایی متعدد و مستمر اعضای اصلی گروه «رها»، علی کاظمی، سعید کردمافی، مهدی امامی و فرید خردمند از تابستان ۱۳۸۸ تا زمستان ۱۳۸۹ است، و تنها اجرای کنسرتی آن به جشنواره ی بین‌المللی «موقام»، در باکو (۱۳۸۹)، باز می گردد. تعویق طولانی انتشار این آلبوم، اگرچه، امری بود ناخواسته، دست کم موجب شد تا هنگام ضبط نهایی، در اسفند ۱۳۹۲، بنیان های نظری ایده‌های به کار گرفته  شده در آن و شیوه ی تحقّق صوتی آنها به پختگی و شفافیت بیشتری برسد. ایده‌های پیش گفته، همگی، هم راستا با دل مشغولی همیشگی ما، حفظ نسبتی نزدیک با ویژگی های زیباشناختی موسیقی کلاسیک ایران، با دغدغه‌ی برخورد خلاقه با ساختارهای این نظام موسیقایی و تمرکز بر جنبه های کمتر پرداخته‌شده‌ی میراث موسیقی دستگاهی، به منظور پرهیز از تکرار غیرضروری مواد صوتی موجود و در دسترس بوده است. از سوی دیگر، توجه، در نظر ما ضروری، به برخی امکانات فراموش شده (و البته همگون) موجود در نظام موسیقی قدیم و در برخی موارد، معاصر حوزه‌ی «مقام» برای مان همواره تنها به هدف غنی سازی ساختارهای نظام موسیقی کلاسیک ایران موجه جلوه کرده است.

M. CD 440

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مجلس اول: درآمد بیات ترک، جامه‌دران، قطعه‌ی وُشنوک، اصفهان-دوگاه، دشتی، فیلی، ضربی فیلی-آذربایجانی، رهاب، نیریز، شور 21:15 48.65 MB 29/000 تومان
مجلس دوم: تصنیف «باز آ»، طبقه‌ی چهارم بیات ترک، فرود 9:32 21.83 MB 29/000 تومان
مجلس سوم: نوا، عراق، طبقه‌ی پنجم بیات ترک، تصنیف قدح 18:06 41.45 MB 29/000 تومان

آثار مشابه