سبد خرید شما خالی است.
رضاقلی نوروزی

رضاقلی نوروزی
سال انتشار : 1389

تصنیف های دوره‌ی قاجار

تار: درویش خان                      

کمانچه: باقرخان

سنتور: اسدالله خان                    

ویلن: حسین‌ هنگ‌آفرین

پیانو: مشیرهمایون شهردار        

فلوت: حبیب الله خان

 

 

این اثر اجرای تصنیف‌های دوره‌ی قاجار با صدای رضا‌قلی‌خان است که نوازندگان بزرگی چون درویش‌خان، باقرخان، حبیب‌الله خان، مشیر همایون و ... او را همراهی می‌کنند. این تصنیف‌ها در هر هفت دستگاه و آوازهای بیات ترک، ابوعطا، دشتی، افشاری و بیات اصفهان اجرا شده است. شهرت رضاقلی‌خان عموماً به اجرای تصنیف و آواز ضربی بوده و از جمله کسانی که از شیوه‌ی خوانندگی او بهره برده‌اند می‌توان به قمرالملوک وزیری و بتول پروانه اشاره کرد.

M. CD 296

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
تصنیف «شور» (تار: درویش‌خان) 2:58 6.80 MB 4/000 تومان
تصنیف «شهناز» (ویلن: حسین هنگ‌آفرین) 3:00 6.89 MB 4/000 تومان
تصنیف «شهناز» 3:07 7.15 MB 4/000 تومان
تصنیف «شهناز» (تار: درویش‌خان) 2:43 6.22 MB 4/000 تومان
تصنیف «شور» (پیانو: مشیرهمایون شهردار) 3:20 7.66 MB 4/000 تومان
تصنیف «گریلی» (پیانو: مشیرهمایون شهردار) 1:59 4.57 MB 4/000 تومان
تصنیف «ابوعطا» (سنتور: اسدالله‌خان) 3:07 7.13 MB 4/000 تومان
تصنیف «حجاز» (فلوت: اکبرخان) 3:22 7.73 MB 4/000 تومان
تصنیف «حجاز» (کمانچه: باقرخان) 2:57 6.75 MB 4/000 تومان
تصنیف «حجاز» (تار: درویش‌خان) 3:10 7.25 MB 4/000 تومان
آواز بیات ترک (پیانو: مشیرهمایون شهردار، کمانچه: باقرخان) 3:00 6.88 MB 4/000 تومان
تصنیف «بیات ترک» (پیانو: مشیرهمایون شهردار، کمانچه: باقرخان) 2:57 6.78 MB 4/000 تومان
تصنیف «بیات ترک» (پیانو: مشیرهمایون شهردار) 3:10 7.28 MB 4/000 تومان
تصنیف «بیات ترک» (فلوت: اکبرخان) 3:09 7.22 MB 4/000 تومان
تصنیف «افشاری» (ویلن: حسین هنگ‌آفرین) 1:25 3.27 MB 4/000 تومان
تصنیف «افشاری» (فلوت: اکبرخان) 3:17 7.52 MB 4/000 تومان
تصنیف «دشتی» (ویلن: حسین هنگ‌آفرین، فلوت: اکبرخان، پیانو: مشیرهمایون شهردار) 3:08 7.20 MB 4/000 تومان
تصنیف «دشتی» (کمانچه: باقرخان) 3:02 6.96 MB 4/000 تومان
تصنیف «دشتی» (تار: درویش‌خان) 1:33 3.56 MB 4/000 تومان
تصنیف «دشتی» (کمانچه: باقرخان) 3:00 6.87 MB 4/000 تومان
رنگ دشتی (فلوت: اکبرخان) 3:03 7.00 MB 4/000 تومان
تصنیف «همایون» (کمانچه: باقرخان) 3:00 6.90 MB 4/000 تومان
تصنیف «شوشتری» (ویلن: حسین هنگ‌آفرین) 3:12 7.34 MB 4/000 تومان
تصنیف «بیداد» (پیانو: مشیرهمایون شهردار) 2:53 6.63 MB 4/000 تومان
رنگ بیداد (تار: درویش‌خان) 2:51 6.55 MB 4/000 تومان
تصنیف «اصفهان» (ارگ: مشیرهمایون شهردار) 2:58 6.80 MB 4/000 تومان
تصنیف «اصفهان» (پیانو: مشیرهمایون شهردار، فلوت: اکبرخان) 3:01 6.93 MB 4/000 تومان
تصنیف «اصفهان» (تار: درویش‌خان) 3:08 7.20 MB 4/000 تومان
تصنیف «اصفهان» (پیانو: مشیرهمایون شهردار، فلوت: اکبرخان) 3:07 7.15 MB 4/000 تومان
تصنیف «سه‌گاه» (فلوت: اکبرخان) 3:09 7.24 MB 4/000 تومان
تصنیف «چهارگاه» (ویلن: حسین هنگ‌آفرین) 3:00 6.88 MB 4/000 تومان
تصنیف «ماهور» (پیانو: مشیرهمایون شهردار) 3:06 7.10 MB 4/000 تومان
تصنیف «ماهور» (فلوت: اکبرخان) 3:06 7.10 MB 4/000 تومان
تصنیف «ماهور» (ویلن: حسین هنگ‌آفرین، پیانو: مشیرهمایون شهردار) 3:16 7.51 MB 4/000 تومان
ساقی‌نامه (پیانو: مشیرهمایون شهردار) 2:07 4.87 MB 4/000 تومان
تصنیف «ماهور» (با اجرای فلوت) (فلوت: اکبرخان) 1:14 2.85 MB 4/000 تومان
تصنیف «نوا» (فلوت: اکبرخان) 2:58 6.82 MB 4/000 تومان
تصنیف «نوا» (ویلن: حسین هنگ‌آفرین) 3:10 7.27 MB 4/000 تومان
تصنیف «نوا» (تار: درویش‌خان) 2:55 6.69 MB 4/000 تومان
تصنیف «نوا» (ویلن: حسین هنگ‌آفرین) 3:08 7.21 MB 4/000 تومان

آثار مشابه