سبد خرید شما خالی است.
کمانچه نوازی (دستگاه چهارگاه و بیات ترک)

کمانچه نوازی (دستگاه چهارگاه و بیات ترک)
سال انتشار : 1387

کمانچه: سعید فرج پوری

تمبک: کامبیز گنجه‌ای

 

 

 

تک نوازی کمانچه ی سعید فرج پوری با همراهی تمبک کامبیز گنجه‌ای با قطعاتی از رکن الدین مختاری (رِنگ)، سعید فرج پوری (مقدمه و چهارمضراب)، حسن کسایی (ضربی مخالف)، اصغر بهاری (پیش درآمد و ضربی زابل) و درویش‌خان (رِنگ).

M. CD 245

 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد قدیمی به یاد استاد بهاری 3:15 7.46 MB 5/000 تومان
درآمد 1:09 2.64 MB 5/000 تومان
ضربی زابل (استاد اصغر بهاری) 3:20 7.65 MB 5/000 تومان
آواز زابل 1:26 3.29 MB 5/000 تومان
چهارمضراب (بهره گرفته از ردیف) 2:38 6.06 MB 5/000 تومان
حدی و پهلوی 1:12 2.76 MB 5/000 تومان
رنگ مخالف سه‌گاه (رکن‌الدین‌خان مختاری) 1:27 3.35 MB 5/000 تومان
مقدمه (سعید فرج‌پوری) 2:51 6.53 MB 5/000 تومان
ضربی مخالف (استاد حسن کسائی) 4:40 10.68 MB 5/000 تومان
مثنوی مخالف 2:26 5.58 MB 5/000 تومان
چهارمضراب (سعید فرج‌پوری) 4:03 9.31 MB 5/000 تومان
ضربی بیات ترک 6:04 13.92 MB 5/000 تومان
درآمد و کرشمه 3:18 7.56 MB 5/000 تومان
ضربی و چهارمضراب 7:04 16.20 MB 5/000 تومان
مقدمه‌ی شوشتری (فرج‌پوری) 8:10 18.71 MB 5/000 تومان
آواز شوشتری 2:09 4.94 MB 5/000 تومان
رنگ (درویش‌خان) 1:28 3.38 MB 5/000 تومان

آثار مشابه