سبد خرید شما خالی است.
گلنوش

گلنوش
سال انتشار : 1385

چهل قطعه برای‌ ساز قانون

اثر سیمین آقارضی

قانون: پریچهر خواجه

 

 

 

مجموعه‌ای از ساخته‌ها و بداهه‌نوازی‌های سیمین آقارضی برای ساز قانون که توسط پریچهر خواجه گردآوری و تنظیم و اجرا شده است. دستگاه‌های چهارگاه، شور، ماهور، سه‌گاه و آوازهای دشتی، بیات ترک، بیات اصفهان و شوشتری در این دو سی‌دی نواخته شده اند.

M. CD 194

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
فروغ ایزدی (چهارگاه) 2:50 6.51 MB 1/999 تومان
بامدادان (چهارگاه) 1:33 3.56 MB 1/999 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (چهارگاه) 3:06 7.11 MB 1/999 تومان
چهارمضراب چهارگاه 1 (چهارگاه) 2:38 6.04 MB 1/999 تومان
چهارمضراب چهارگاه 2 (چهارگاه) 1:55 4.40 MB 1/999 تومان
چهارمضراب مخالف چهارگاه (چهارگاه) 2:10 4.96 MB 1/999 تومان
رنگ چهارگاه (چهارگاه) 2:07 4.88 MB 1/999 تومان
هستی بخش (شور) 1:28 3.36 MB 1/999 تومان
چهارمضراب شور (شور) 4:28 10.23 MB 1/999 تومان
هجران (شور) 1:44 4.00 MB 1/999 تومان
پریشان (دشتی) 2:34 5.90 MB 1/999 تومان
چهارمضراب دشتی (دشتی) 5:46 13.21 MB 1/999 تومان
گفت‌وگو (شور و دشتی) (دشتی) 1:19 3.05 MB 1/999 تومان
رنگ دل فریب (دشتی) 1:29 3.41 MB 1/999 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (بیات ترک) 4:11 9.60 MB 1/999 تومان
ضربی بیات ترک (بیات ترک) 3:07 7.16 MB 1/999 تومان
چهارمضراب بیات ترک (بیات ترک) 1:43 3.96 MB 1/999 تومان
پیش‌درآمد افشاری (بیات ترک) 1:45 4.04 MB 1/999 تومان
گلنوش (ماهور) 1:52 4.28 MB 1/999 تومان
باد صبا (ماهور) 1:41 3.88 MB 1/999 تومان
بهاران (ماهور) 2:05 4.78 MB 1/999 تومان
چهارمضراب ماهور (ماهور) 1:52 4.28 MB 1/999 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (سه‌گاه) 2:36 5.97 MB 1/999 تومان
چهارمضراب سه‌گاه (سه‌گاه) 2:23 5.46 MB 1/999 تومان
رنگ سه‌گاه (سه‌گاه) 1:45 4.01 MB 1/999 تومان
رنگ مخالف سه‌گاه (سه‌گاه) 1:01 2.33 MB 1/999 تومان
چهارمضراب اصفهان (اصفهان) 4:09 9.53 MB 1/999 تومان
قطعه‌ی کوکو (فاخته) (اصفهان) 2:30 5.75 MB 1/999 تومان
فانتزی اصفهان 1 (اصفهان) 2:27 5.63 MB 1/999 تومان
فانتزی اصفهان 2 (اصفهان) 1:58 4.51 MB 1/999 تومان
پرواز (اصفهان) 2:53 6.61 MB 1/999 تومان
ترانه (شوشتری) 1:29 3.41 MB 1/999 تومان
رقص پروانه (شوشتری) 2:49 6.47 MB 1/999 تومان
پرند (شوشتری) 0:59 2.25 MB 1/999 تومان
پرنیان (شوشتری) 3:09 7.22 MB 1/999 تومان
شباویز (شوشتری) 1:51 4.25 MB 1/999 تومان
ضربی شوشتری (شوشتری) 1:57 4.50 MB 1/999 تومان
فانتزی شوشتری 1 (شوشتری) 1:51 4.25 MB 1/999 تومان
فانتزی شوشتری 2 (شوشتری) 1:53 4.34 MB 1/999 تومان
سرمست (شوشتری) 0:44 1.69 MB 1/999 تومان

آثار مشابه