سبد خرید شما خالی است.
چهارگاه

چهارگاه
سال انتشار : 1382

سه تار: داریوش طلایی

 

در این سی دی دو شکل مختلف از دستگاه چهارگاه به طور بداهه اجرا شده است. این دو اجرا نتیجه ی دو برداشت کاملاً متفاوت از دستگاه چهارگاه است. ابتدا فرم متداول تر دستگاه (با پیش درآمد و روال معمول گوشه های ردیف) اجرا شده و سپس، ضمن اجرای آزادتر گوشه های با وزن آزاد، برای قسمت های ضربی از ضربی های دیگر دستگاه ها مانند رِنگ فرح همایون، تصنیف قدیمی ماهور، رِنگ نستاری نوا و رنگ نوا در چهارگاه استفاده شده است. چنانکه در این دو اجرا مشاهده می شود، هنگام بداهه نوازی، زمینه ی ذهنی و تصمیم گیری قبل از شروع چنان تأثیرگذار بر اجراست که روند آن را کاملاً متفاوت می کند. نشان دادن این تفاوت ها و امکان مقایسه ی آنها یکی از دلایل انتخاب هر دو اجرا در یک سی‌دی بوده است.

M. CD 154

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقدمه 0:50 1.93 MB 4/000 تومان
پیش‌درآمد از استاد یوسف فروتن 2:46 6.34 MB 4/000 تومان
چهارمضراب 1:51 4.27 MB 4/000 تومان
درآمد با پیش‌زنگوله و زنگوله 2:37 6.01 MB 4/000 تومان
زابل با چهارمضراب و کرشمه 3:22 7.71 MB 4/000 تومان
حصار با چهارمضراب و زنگوله 5:12 11.94 MB 4/000 تومان
مخالف با مغلوب، نغمه و حاجی حسنی 3:11 7.29 MB 4/000 تومان
حدی و پهلوی 1:06 2.53 MB 4/000 تومان
منصوری 2:12 5.07 MB 4/000 تومان
متن و حاشیه 0:52 2.01 MB 4/000 تومان
شهرآشوب 4:36 10.57 MB 4/000 تومان
فرح برگرفته از رنگ فرح همایون 5:30 12.59 MB 4/000 تومان
تصنیف برگرفته از تصنیف قدیمی ماهور 1:34 3.60 MB 4/000 تومان
اشاره به منصوری و فرود 1:00 2.31 MB 4/000 تومان
مخالف با ضربی برگرفته از نغمه‌ی مغلوب 4:09 9.50 MB 4/000 تومان
اشاره به مویه و فرود 1:26 3.29 MB 4/000 تومان
حصار با چهارمضراب 2:38 6.05 MB 4/000 تومان
فرود با اشاره به زنگ شتر 2:12 5.04 MB 4/000 تومان
ضربی (تنن تن تن) 2:59 6.86 MB 4/000 تومان
نستاری برگرفته از رنگ نستاری در نوا 5:23 12.34 MB 4/000 تومان
رنگ برگرفته از رنگ نوا 2:08 4.89 MB 4/000 تومان

آثار مشابه