سبد خرید شما خالی است.
آوازهای صدسالگی ابوالحسن اقبال آذر

آوازهای صدسالگی ابوالحسن اقبال آذر
سال انتشار : 1382

تار: غلامحسین بیگجه خانی

دایره: محمود فرنام

 

 

آوازهایی هستند که ابوالحسن اقبال آذر در صدسالگی به همراه تار غلامحسین بیگجه خانی و دایره‌ی محمود فرنام اجرا کرده است. این آوازها در دستگاه های شور و چهارگاه و آوازهای بیات اصفهان و افشاری اجرا شده اند. متن دفترچه‌ی سی‌دی، نوشته‌ی حسین میثمی، زندگی نامه‌ی مفصل و مستندی از استاد اقبال آذر ارائه می‌دهد.

M. CD 138

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دستگاه شور 15:16 34.95 MB 8/699 تومان
آواز بیات اصفهان 7:37 17.44 MB 8/699 تومان
آواز افشاری 22:44 52.05 MB 8/699 تومان
دستگاه شور 15:41 35.90 MB 8/699 تومان
دستگاه چهارگاه 12:16 28.11 MB 8/699 تومان

آثار مشابه