سبد خرید شما خالی است.
صد سال تار

صد سال تار
سال انتشار : 1381

گزیده ای از شیوه های تارنوازی در دوران معاصر

 

 

این مجموعه گزیده ای از ۲۰ اجرای ماندگار و شنیدنی هنر تارنوازی از ابتدای تاریخ ضبط در ایران تا دوره‌ی شاگردان بارز نسل دوم (۱۲۲۲ تا ۱۳۳۴) است. در این مجموعه آثاری از میرزاعبدالله، آقاحسینقلی، درویش خان، علینقی وزیری، موسی معروفی، یحیی زرپنجه، علی‌اکبر شهنازی، مرتضی نی داوود، عبدالحسین شهنازی، نصرالله زرین پنجه، لطف الله مجد، غلامحسین بیگجه خانی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، هوشنگ ظریف، محمدرضا لطفی، عطا جنکوک، حسین علیزاده، داریوش طلایی و داریوش پیرنیاکان آمده است.

M. CD 72, 73 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
میرزاعبدالله 2:04 4.74 MB 3/569 تومان
آقا حسینقلی 3:29 8.01 MB 3/569 تومان
غلامحسین درویش 1:31 3.49 MB 3/569 تومان
علینقی وزیری 6:20 14.51 MB 3/569 تومان
موسی معروفی 5:47 13.25 MB 3/569 تومان
یحیی زرپنچه 7:28 17.09 MB 3/569 تومان
علی‌اکبر شهنازی 9:23 21.50 MB 3/569 تومان
مرتضی نی‌داوود 7:58 18.25 MB 3/569 تومان
عبدالحسین شهنازی 2:23 5.47 MB 3/569 تومان
نصرالله زرین‌پنجه 5:39 12.94 MB 3/569 تومان
لطف‌الله مجد 5:11 11.88 MB 3/569 تومان
غلامحسین بیگجه‌خانی 5:48 13.30 MB 3/569 تومان
جلیل شهناز 12:47 29.29 MB 3/569 تومان
فرهنگ شریف 11:19 25.91 MB 3/569 تومان
هوشنگ ظریف 7:45 17.76 MB 3/569 تومان
محمدرضا لطفی 10:00 22.91 MB 3/569 تومان
عطا جنگوک 3:43 8.53 MB 3/569 تومان
حسین علیزاده 13:20 30.54 MB 3/569 تومان
داریوش طلایی 5:22 12.32 MB 3/569 تومان
داریوش پیرنیاکان 6:24 14.65 MB 3/569 تومان

آثار مشابه