ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

سه‌تار ارسلان در‌گاهی

سه‌تار ارسلان در‌گاهی

  • کد اثر : MCD-99
  • سال انتشار : 1381
هنرمندان :
  • سه‌تار: ارسلان درگاهی
درباره اثر :

مجموعه ای از نواخته های ارسلان درگاهی با سه تار در دستگاه ماهور، دستگاه شور، آواز دشتی، دستگاه نوا و آواز افشاری. درگاهی از شاگردان درویش خان و مرتضی نی داوود بوده و از تار وی چندین صفحه همراه آواز قمرالملوک وزیری ضبط شده است. از آنجا که تحصیل نوازندگی سه‌تار را نزد هیچ یک از استادان زمان ادامه نداد، هیچگاه خود را نوازنده‌ی حرفه ای سه تار نمی دانست و ارائه ی ذوق خود را منحصر به مجالس دوستانه و محافل انس می نمود. در سه‌تارنوازی درگاهی عناصری از موسیقی ردیف مشاهده می شود اما سرعت و حالت مضراب و پایه های چهارمضراب او به تکنیک تارنوازی نزدیک است

قطعه ها :
1

دستگاه ماهور

8:14
19.2 MB
14,000 تومان
2

دستگاه شور

21:43
50 MB
14,000 تومان
3

آواز دشتی

5:52
13.8 MB
14,000 تومان
4

دستگاه نوا

10:44
24.9 MB
14,000 تومان
5

آواز افشاری

11:00
25.5 MB
14,000 تومان
6

دستگاه ماهور

5:59
14 MB
14,000 تومان

عزیز
خوش آمدید