سبد خرید شما خالی است.
آموزش نی- جلد دوم

آموزش نی- جلد دوم
سال انتشار : 1393
شابک : 9790802604728

جلد دوم، ردیف مقدماتی

آوانویسی و تدوین: عبدالنقی افشارنیا

 

  

 

 

عبدالنقی افشارنیا جلد دوم آموزش نی را به صورت ردیف سازی برای نی نوشته و آن را در دسترس هنرپژوهان قرار داده است. او بر آن است که ردیف مظهر اصلی و قلب موسیقی ایران است و وسیله‌ای برای آموزش و زمینه‌ای برای انتقال موسیقی سنتی ایران. از این‌رو این اثر برداشتی از ردیف موسیقی سنتی ایران است که با توضیحات زنده‌یاد استاد روح‌الله خالقی و تار شادروان نصرالله زرّین‌پنجه اجرا و ضبط شده است. افشارنیا در این کتاب قصد دارد هنرجویان آشنایی بیشتر و درک عمیق‌تری نسبت به ردیف موسیقی ایران پیدا کنند او گوشه‌ها را مبتنی بر امکانات ساز نی و توان هنرجویان انتخاب کرده و از گوشه‌های متداول بیشتر استفاده کرده است؛ دستگاه‌ها را خلاصه‌ کرده و برای همه‌ی گوشه‌ها توضیحاتی داده است. 

آثار مشابه