سبد خرید شما خالی است.
عجملر

عجملر
سال انتشار : 1393
شابک : 9790802604759

آهنگسازی‌های منسوب به موسیقیدانان ایرانی در رسالات علی اوفکی و دیمیتری کانتمیر

بازنویسی تطبیقی و توضیحات: آرش محافظ

 

 

 

 

کتاب حاضر در بردارنده‌ی بیش از سی آهنگسازی منسوب به موسیقیدانان ایرانی در رسالات عثمانی علی اوفکی و دیمیتری کانتمیر است که به طور کلی برای سازهای ایرانی معاصر به خط نت اروپایی بازنویسی شده‌اند. در این بخش، نه تنها هر دو نسخه‌ی اوفکی و کانتمیر از هر قطعه، در صورت وجود، ارائه شده‌، بلکه هر نسخه‌ از هر قطعه، در صورت نیاز، با دیگری مقابله و بر اساس آن تصحیح شده‌ است. در بخش ضمیمه‌ی کتاب نیز حدود چهل قطعه‌ی دیگر از همین رسالات که به نوعی با این سبک عجمی خویشاوندی‌هایی دارند، به عنوان نمونه برای مخاطب ایرانی معاصر بازنویسی شده‌اند. مجموعه‌ی این آوانویسی‌های تطبیقی با توضیحاتی در مورد ارتباط موسیقایی ایران قدیم و عثمانی، کارگان عجمی، مسائل فنی از جمله گام بالقوه، فرم پیشرو، ساختار ریتم‌ها، و نیز قراردادهای بازنویسی‌های حاضر، همراهی می‌شوند. این کتاب مکمل آلبوم عجملر است که پیشتر نزد مؤسسه‌ی فرهنگی ـ هنری ماهور به چاپ رسیده بود.

آثار مشابه