سبد خرید شما خالی است.
سی  قطعه چهارمضراب برای سنتور

سی  قطعه چهارمضراب برای سنتور
سال انتشار : 1378
شابک : 9790802604490

نوشته‌ی فرامرز پایور 

 

 

 

مجموعه‌ی سی قطعه از چهارمضراب‌های استاد فرامرز پایور که در دستگاه های ردیف موسیقی ایرانی (به جز دستگاه راست‌پنجگاه) و برخی گوشه‌های آن ساخته شده اند. در برخی دستگاه‌ها (مثل شور و ماهور) تا چهار قطعه و در باقی، تعداد دو یا سه قطعه چهارمضراب از هر یک از دستگاه ها و آوازها موجود است. 

آثار مشابه