ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

موسیقی شمال هند

موسیقی شمال هند

تجربه‌ی موسیقی٬ بازنمود فرهنگ

  • بارکد : 978-964-8772517
  • سال انتشار : 1395
  • تعداد صفحه: 132
  • قطع: رقعی
  • مترجم: کبری ذوله
درباره اثر :

جورج ای. راکرت

 

موسیقی شمال هند یکی از چند جلد موردپژوهی است که می‌توان در کنار کتاب موسیقایی بیاندیشیم که جلد محوری مجموعه‌ی موسیقی جهان است به آن رجوع کرد. کتاب موسیقایی بیاندیشیم در برگیرنده‌ی موسیقی فرهنگ‌های گوناگون و چارچوبی برای کاوش در فعالیت‌های موسیقایی سراسر دنیا است. این کتاب بسترساز مجموعه‌ای از موردپژوهی‌هایی است که هر یک بر منطقه‌ی مستقلی از دنیا متمرکزند. هریک از این موردپژوهی‌ها موسیقی معاصر را مبدأ قرار داده و سنت‌ها و اطلاعات تاریخی را آنجا که به زمان حال مربوط می‌شوند مورد بحث قرار می‌دهد. شمال هند سرزمين سنّت‌های موسيقايی بسياری است که هر کدام دارای سبک‌ها، ژانرها و کاربست‌های بسيار متنوعی است. موسيقی در شمال هند با نگاهی اجمالی، به بررسی ريتم‌ها، سنت‌های طبل‌نوازی، سبک‌های آوازی و اجرايی، و سازهای ملديک و ريتميک موسيقی اين سرزمين می‌پردازد. نويسنده‌ی کتاب، جورج راکرت، بر اساس تجربياتی که در نواختن گيتار، خوانندگی، و تدريس موسيقی داشته است، تمرينات موسيقايی متعددی در اين کتاب فراهم آورده تا از اين رهگذر، خوانندگان را در درک مفاهيم اصلی موسيقی شمال هند ياری کند. کتاب حاضر، گستره‌ای از مناجات‌های ودايی دوران باستان تا سرودهای عبادی جديد، و از اجراهای وزين و متفکرانه‌ی راگاها تا هيجان کنسرت‌های سيتار، سارُد، و تبلای مدرن را دربرمی‌گيرد. سه محور اصلی که در اين کتاب مورد بحث قرار می‌گيرند عبارتند از بُعد عبادی موسيقی شمال هند، موسيقی ساخته‌شده و بداهه در سبک‌های مختلف موسيقی هندی، و اهميت هجاهای کلامی در زيبايی‌شناسی موسيقايی شمال هند. کتاب حاضر حاوی مصاحبه‌هايی با هنرمندان در رابطه با آثار و اجراهايشان نيز هست. موسيقی در شمال هند به شرح ساختار و محتوای موسيقی شمال هند می‌پردازد و در عين حال به ابعاد برجسته‌ی مذهبی و فرهنگی اين سرزمين هم توجه می‌کند. يک سی‌دی ۷۰ دقيقه‌ای (حاوی نمونه‌هايی از موسيقی مورد اشاره در متن) نيز ضميمه‌ی اين کتاب شده‌ است.

 

به‌همراه یک سی‌دی


عزیز
خوش آمدید